Izobraževanja

Izobraževanja in usposabljanja

 

 Osnovno usposabljanje za mediatorja (100 ur) 


Usposabljanje za mediatorje temelji na metodah dela, ki razvijajo mediacijske veščine in spretnost vodenja mediacije in so zato pridobljena znanja takoj uporabna.

Osnovno usposabljanje za mediatorje v obsegu 100 ur predstavlja temelj za izvajanje mediacije, saj razvija temeljne veščine in daje potrebna znanja. Usposabljanje je v skladu s standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj Slovenskega združenja mediacijskih organizacij – Medios.

AKTUALNI TERMINI 

Trenutno ni razpisanih aktualnih terminov.

Usposabljanje vodi Mišo Pušnik, mediator in trener mediatorjev.

 

Cilji usposabljanja:

Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije. Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih. Ozaveščanje možnosti za ‘neformalno’ mediacijo. Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin. Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces mediacije. Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti mediacij. Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v postopkih formalne mediacije v somediaciji in zasamostojno vodenje neformalne mediacije.

Oblike in metode dela:

1.  predavanja
2.  aktivo sodelovanje udeležencev pri pogovorih
3.  igre vlog in analiza
4.  skupna refleksija mediacij
5.  snemanje mediacij s kamero in analiza posnetkov
6.  delo v paru in manjših skupinah
7.  predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije
8.  supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

Vsebina usposabljanja


Seminarski del v obsegu 80 ur
Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr. Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije. Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji.

Utrditveni / Praktični del v obsegu 10 ur
Poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem razvijanju mediacijskih spretnosti, ki poteka v obliki iger vlog in refleksije. Obvezen praktični del poteka preko izvajanja neformalnih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih mediacij z mentorjem. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju mediacij, ter hkrati dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja.

Supervizijsko srečanje v obsegu 8 ur
Udeleženci pa na srečanjih predstavijo tudi svoje primere izvedenih neformalnih in formalnih mediacij ter jih s trenerjem in ostalimi udeleženci analizirajo.

Izpitni del v obsegu 2 ur
Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.

KOTIZACIJA:   

Za fizične osebe:   750,00 €  

Za pravne osebe:   915,00 €  

 

Za prijave ali dodatne informacije nas pokličite na 01/436 41 17 ali  064/11 25 77 ali nam pišite na  info@transformativnamediacija.org  ali pa izpolnite našo spletno prijavnico.